• تاریخ: 2014-02-13
  • شناسه مطلب: 1385

دو انتصاب جدید در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

مهندس خندان دل، معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور طي حكمي  حميدرضا موفق را به سمت مشاور خود و مديركل حراست سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور منصوب نمود. به گزا ...

مهندس خندان دل، معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور طي حكمي  حميدرضا موفق را به سمت مشاور خود و مديركل حراست سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور منصوب نمود.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور،متن حكم مهندس خندان دل در زمينه انتصاب حميدرضا موفق به شرح ذيل است:

“با استعانت از ايزد منان و با عنايت به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالي،به موجب اين حكم به عنوان مشاور رئيس و مديركل حراست سازمان منصوب مي شويد.

اميد است با اتكاء به پروردگار متعال و مدنظر قراردادن سياستهاي دولت محترم ،ضمن استفاده از كليه امكانات و ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل موجود،باهمكاري معاونين و مديران محترم سازمان در چارچوب وظايف محوله،موفق و مويد باشيد.”

مهندس خندان دل همچنين از تلاشهاي حسين نظري در زمان تصدي مسئوليت فوق قدرداني و سپاسگزاري نمود.

رئيس مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستائي منصوب شد

همچنین مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور طي حكمي مهران شيرآوند را به سمت رئيس مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستائي منصوب نمود.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور،متن حكم مهندس خندان دل در زمينه انتصاب مهران شيرآوند به شرح ذيل است:

با استعانت از ايزد منان و با عنايت به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالي در عرصه مطالعات و پژوهش به موجب اين حكم به عنوان رئيس مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستائي منصوب مي شويد.

اميد است با اتكاء به پروردگار متعال و مد نظر قراردادن سياستهاي دولت محترم، ضمن استفاده از كليه امكانات و ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل موجود،با همكاري معاونين و مديران محترم سازمان در چارچوب وظائف محوله موفق و مويد باشيد