• تاریخ: 2014-11-17
  • شناسه مطلب: 1539

فعال شدن کارت سوخت آزانسها

برابر مصوبه کمیته سوخت وزارت کشور واعلام اتحادیه سازمانهای حمل ونقل کشور تعداد۴۷۰۰ عدد کارت سوخت آزانسهای کل کشور فعال گردید. ...

برابر مصوبه کمیته سوخت وزارت کشور واعلام اتحادیه سازمانهای حمل ونقل کشور تعداد۴۷۰۰ عدد کارت سوخت آزانسهای کل کشور فعال گردید.