• تاریخ: 2019-03-10
  • شناسه مطلب: 2775

بیست و دومین مجمع عمومی سالیانه اتحادیه ، سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور

بیست و دومین مجمع عمومی سالیانه اتحادیه ، سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور که با حضور مسئولین وزارت کشور ،سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور  و مدیر عامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور و نیز مدیران عامل و روسای ...

بیست و دومین مجمع عمومی سالیانه اتحادیه ، سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور که با حضور مسئولین وزارت کشور ،سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور  و مدیر عامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور و نیز مدیران عامل و روسای سازمان های حمل و نقل سراسر کشور برگزار شد، آقای مهندس  بهزاد واحدی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه با کسب بیشترین آراء  به عنوان نفراول انتخابات هیات مدیره اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور انتخاب گردید.

روابط عمومی سازمان این موفقیت  رابه ایشان و خانواده بزرگ حمل و نقل تبریک می گوید .

IMG_3476 192751resz

IMG_390546569resz

Open89662resz

IMG_348644195resz

IMG_392530248resz

IMG_395747972resz