• تاریخ: 2023-01-08
  • شناسه مطلب: 3613

اطلاعیه واگذاری آژانس خاک برداری، حمل نخاله و مصالح ساختمانی

شهرداری میانه در نظر دارد به استناد بند ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ شورای محترم اسلامی شهر میانه ، چند واحد امتیاز آژانس خاک برداری ، حمل نخاله و مصالح ساختمانی را به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب ...

شهرداری میانه در نظر دارد به استناد بند ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ شورای محترم اسلامی شهر میانه ، چند واحد امتیاز آژانس خاک برداری ، حمل نخاله و مصالح ساختمانی را به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت شرایط واگذاری و تحویل مدارک حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به شهرداری میانه مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری میانه

شرایط واگذاری (فایلPDF)

فرم تقاضا (فایلPDF)