• تاریخ: 2023-12-04
  • شناسه مطلب: 3730

سومین مجمع عمومی اتحادیه سازمانهای حمل و نقل بار شهرداریهای کشور

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور، سومین مجمع عمومی اتحادیه سازمانهای حمل و نقل بار شهرداریهای کشور با حضور سید سجاد انوشه معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مرتضی ضامنی ...

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور، سومین مجمع عمومی اتحادیه سازمانهای حمل و نقل بار شهرداریهای کشور با حضور سید سجاد انوشه معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور و سرپرست اسبق اتحادیه سازمانهای حمل و نقل بار شهرداریهای کشور، مهدی احمدی مدیرکل مدير كل منابع انساني، پشتیبانی و امور فني سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و مدیران سازمان‌های حمل و نقل بار شهرداریهای کشور در سالن آمفی تئاتر سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برگزار شد. در این مجمع با اعلام نمایندگی از سوی مدیران سازمانهای شرکت کننده و اخذ رای از شرکت کنندگان اعضای هیئت مدیره اتحادیه بار به مدت دوسال انتخاب گردیدند.وپس از انتخابات، هیئت مدیره در اولین جلسه به ریاست دکتر انوشه معاون امور شهرداری ها ی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به قید فوریت تشکیل و اعضای هیئت مدیره به اتفاق سید محمد حسین سیف السادات را به عنوان مدیر عامل اتحادیه برای مدت ۲ سال انتخاب نمودند.

Bar1 Bar2