• تاریخ: 2016-04-06
  • شناسه مطلب: 9

معرفی سازمان

سازمان حمل و نقل همگانی شهر میانه و حومه به منظور ساماندهی و بهبود وضعیت حمل و نقل همگانی شهر میانه و حومه شامل مینی بوس رانی ، تاکسیرانی ، پایانه های مسافربری و غیره و بهره برداری مطلوب از طریق برنامه ریزی جهت تقویت و توسعه کمی و کیفی ناوگان و اعمال نظارت صحیح و همچنین توسعه و تکمیل توقفگاههای مورد نیاز و استفاده از امکانات بخش های مختلف از جمله بخش خصوصی و تعاونی در جابه جایی مسافرین برابر اساسنامه مصوب به شماره ۳۴/۳/۱/۹۴۰۸۷  مورخ ۶/۱/۸۴ وزارت محترم کشور راه اندازی شده و در اواخر سال ۱۳۸۴ با تعیین اعضای شورای سازمان و انتخاب اعضای هیئت مدیره رسما فعالیت خود را آغاز نمود .

در حال حاضر تعداد ۴۳۱ دستگاه تاکسی شامل تاکسی گردشی ، خطی و خودروی مسافربر شخصی ساماندهی شده ، ۲۴ دستگاه مینی بوس مشغول فعالیت می باشند. ۱۳ واحد شرکت حمل و نقل درون شهری ، ۳۳ واحد آژانس تاکسی تلفنی ، ۱۰ واحد آژانس وانت بار ، ۲ واحد آژانس مینی بوس دربستی و ۲ واحد آژانس حمل نخاله و مصالح ساختمانی تحت نظارت این سازمان مشغول فعالیت می باشند .