• تاریخ: 2023-12-04
  • شناسه مطلب: 3735

توصیه مدیر اموراجرایی معاینه فنی خودروهای کشوربه لزوم آزمایش سلامت فنی و ایمنی سرویس مدارس

مهرداد رهنما مدیر عامل ومدیر اجرایی معاینه فنی و عوارض خودرویی کشور اعلام کرد. طبق آیین نامه اجرایی حمل ونقل دانش آموزان مدارس کلیه وسایل حمل ونقل دانش آموزان مدارس می بایست دارای معاینه فنی خودرو و بیمه شخص ثالث و سرنشی ...

مهرداد رهنما مدیر عامل ومدیر اجرایی معاینه فنی و عوارض خودرویی کشور اعلام کرد. طبق آیین نامه اجرایی حمل ونقل دانش آموزان مدارس کلیه وسایل حمل ونقل دانش آموزان مدارس می بایست دارای معاینه فنی خودرو و بیمه شخص ثالث و سرنشین باشند. ونیز طبق ماده ۵  آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی خودرو های عمومی ، دوره زمانی جهت معاینه فنی خودرو های سبک با عمر ۱۰سال یا کمتر  ۶ ماهه و با عمر بیشتر از ۱۰ سال ۳ ماهه صادر
 می گردد . و با توجه به اینکه اکثر خودرو های شخصی جهت سرویس مدارس فعالیت می نمایند و دارای  اعتبار معاینه فنی یکساله می باشند و نظربه حساسیت این نوع از حمل ونقل عمومی دانش آموزی  توصیه می گردد پیمانکاران با هدف افزایش سطح ایمنی و کاهش خطرات حوادث در مدارس و همچنین حفظ امنیت دانش آموزان  و اهمیت ایمنی در این خودروها  لزوم به داشتن معاینه فنی به روز  برای اخذ مجوز سرویس مدارس اقدام نمایند. و با داشتن گواهی معاینه فنی معتبر، پیمانکارن می‌توانند از وضعیت فنی خودروهای خود مطمئن شوند و در صورت لزوم، تعمیرات و نگهداری لازم را انجام دهند وبا اجرای این  توصیه ، انتظار می‌رود در کاهش حوادث و حفظ سلامتی دانش‌آموزان دستاوردهای قابل توجهی را بدست آورند.

m