• تاریخ: 2023-09-17
  • شناسه مطلب: 3714

نرخ کرایه سرویس های مدارس شهر میانه در سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲

به اطلاع شهروندان محترم می رساند در راستای پیشنهاد کارگروه ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزان و تصویب شورای محترم اسلامی شهر میانه ، نرخ کرایه سرویس های مدارس شهر میانه در سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ به ...

به اطلاع شهروندان محترم می رساند در راستای پیشنهاد کارگروه ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزان و تصویب شورای محترم اسلامی شهر میانه ، نرخ کرایه سرویس های مدارس شهر میانه در سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ به شرح ذیل ابلاغ می گردد :

الف: مینی بوس ها :

از نقاط مختلف شهر به مدارس ۳/۳۰۰/۰۰۰ ریال (بصورت رفت و برگشت)

از مدارس به : اردوگاه شهید ناصری ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال ـ میدان تیر ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ـ مزار شهدای گمنام و سایر مسیرهای داخل شهر اعم از سالن های ورزشی ، مزار شهدا و … ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال (بصورت رفت و برگشت)

ب) سواری ها (تاکسی ، تاکسی تلفنی و شخصی دارای مجوز) :

داخل شهر ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال و شهرک ها ۴/۵۰۰/۰۰۰ریال (بصورت رفت و برگشت)

ج)خودروی ون :

از نقاط مختلف شهر به مدارس ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال (بصورت رفت و برگشت)